top of page

Tel: +40 258 806 010

NOTA DE INFORMARE GDPR

GIRO S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta, vă înştiinţează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace specifice automatizate sau manuale care beneficiaza de grad de securizare specifica si sunt destinate furnizării de servicii de transport si/sau logistica.

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), GIRO S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Razvan Secara se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în condiţii legale. Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi (mass-media, diverse organizatii sau companii, etc.) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimaţi acordul în scris în acest sens. Confidenţialitatea datelor personale este păstrată şi după deces.

De la prevederile precedente se exceptează anumite situaţii prevăzute de legislaţie (ex.: la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfăşurare, la solicitarea instanţelor, poliţiei, parchet etc. sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens).

Refuzul dumneavoastră de oferire a datelor necesare societății, determină imposibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către GIRO S.R.L. şi vor fi comunicate următorilor destinatari: Registrul de Evidență a Salariaților, autoritatilor competente in domeniul legislatiei muncii din Romania si/sau Uniunea Europeana, Instanţelor de Judecată, Parchet, Poliţie etc., dacă este cazul, în baza prevederilor legale în vigoare.

Conform Regulamentului mai sus menţionat, beneficiaţi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa instanţelor de judecată. De asemenea aveţi următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri.

Totodată aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul companiei noastre, la datele de contact menţionate în antet, in atenţia reprezentantului legal. Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi căt mai curând posibil.

 

GIRO S.R.L. este deținătorul site-ului web aflat la adresa www.girotrans.ro.

Cum sunt colectate datele cu caracter personal pe site-ul www.girotrans.ro?

Datele cu caracter personal colectate de către noi prin completarea anumitor formulare de pe site de către dumneavoastră, sunt structurate astfel:

  • Formularul de contact

    • Aflat la: www.girotrans.ro/contact

    • Date cu caracter personal: numele, adresa de email, numărul de telefon;

    • Metoda de stocare: arhivă de email-uri.

Site-ul web www.girotrans.ro este găzduit pe serverele www.wix.com. În acest sens, vă informăm că datele dumneavoastră se află și în posesia entitatilor fizice sau juridice care detin serverele www.wix.com.

bottom of page